Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Some Medicinal-Aromatic Ornamental Plants Used in Interior and Outdoor Spaces
Derya Sarı1, Banu Karaşah2*
1Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
2Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
* Corresponding author: banukarasah@artvin.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 152-156   |    228     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.042

ABSTRACT Throughout history, plants which have an important role in human life, have been used in many areas with their characteristics like food, raw materials, medicine and aromatic properties. However, with the effect of industrial revolution and industrialization, the increasingly distant nature of people who started to live in cities limited the place of plants in our lives. The use of exotic ornamental plants rather than natural plant species in urban areas and the use of the same species in many places decrease diversity and natural-native species are increasingly forgotten. However, Turkey has substantial plant diversity and there are many native species that can be used in interior and exterior spaces in urban areas. It is an important requirement to raise awareness, to ensure the sustainability of natural species, to bring medicine and aromatic plants together with people in urban areas in this context. In this study, 10 of some natural medicinal aromatic plants that can be used in interior and exterior designs of urban areas were selected and examined in terms of their usage areas and properties. From the roof and terrace gardens to vertical gardens, to shopping malls, to container and pot designs, these plants have the potential to be used in a wide range of aesthetical as well as functional aspects.
KEYWORDS Medicinal aromatic plants, ornamental plants, planting design, interior plants, outdoor plants
REFERENCES [1] Ş. Dönmez, M. Çakır ve Ş. Kef, “Bartın’da yetişen bazı tıbbi ve
aromatik bitkilerin Peyzaj Mimarlığında kullanımı”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(2):1-8.
2016.
[2] E. Faydaoğlu ve M. Sürücüoğlu, “Geçmişten günümüze tıbbi ve
aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi”, Kastamonu
Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1): 52-67. 2011.
[3] K. Kevseroğlu, A. Uzun ve V. Çalışkan, “Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgesi doğal florasında belirlenen tıbbi ve aromatik bitkiler”, II. Tıbbi
ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu bildiriler kitabı içinde, 2014, s. 108-
117.
[4] M. Arslan, Z. Kalaylıoğlu and E. Ekren, “Use of medicinal and
aromatic plants in therapeutic gardens”, Article in Indian journal of
pharmaceutical education and Research, vol. 51(4S), pp. 151-154.
2018.
[5] S. Kösa ve S. M. Güral, “Tıbbi ve aromatik bitkiler ve peyzajda
kullanımları”, Peyzaj - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 1: 41-
54. 2019.
[6] A. Güvenç, “Asparagus L. türlerinin taşıdığı etken bileşikler ve
kullanılışları”, Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm. Ankara, 26 (1):
52-75. 1997.
[7] P.H. Davis, Flora of Turkey and the east Aegean Islands. Vol. 8,
University Press, Edinburg, 1984.
[8] T. Ok, Ü. Akkemik ve Ö. Eminağaoğlu,. Erica L. (Süpürge Çalıları,
Fundalar). in: Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları-I, Editör:
Ü. Akkemik, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü, 2014.
[9] R. Anşin. (2018). Şifalı Orman Bitkileri-31/Funda. [Online]. Erişim:
https://www.beykozses.com/sifali-orman-bitkileri-31-funda.html
[10] Ü. Karık, F. Çiçek, E. Oğur, M. Tutar ve F. Ayas, “Türkiye’de yayılış
gösteren defne (Laurus nobilis L.) populasyonlarının meyve
özellikleri”, Anadolu, J. of AARI, 26 (1):1 – 16. 2016.
[11] (2019) Geniş yapraklı ağaçlar. [Online]. Erişim:
http://www.agaclar.net/forum/genis-yaprakli-agaclar/1984.htm
[12] O. Arabacı ve E. Bayram, “Aydın ekolojik koşullarında lavanta
(Lavandula angustifolia Mill.)’nın bazı agronomik ve kalite özellikleri
üzerine bitki sıklığı ve azotlu gübrenin etkisi”, ADÜ Ziraat Fakültesi
Dergisi, 2(2): 13 – 19. 2005.
[13] N. Kara ve H. Baydar, “Türkiye’de lavanta üretim merkezi olan Isparta
ili Kuyucak yöresi lavantalarının (Lavandula x intermedia Emeric ex
Loisel.) uçucu yağ özellikleri”, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi,
25 (4): 42-46. 2011.
[14] S. B. Mansour-Gueddes, D. Saidana, I. Cheraief, M. Dkhilali and M.
Braham, “Biochemical, mineral and anatomical characteristics of the
olive tree cv. Chetoui growing in several Tunisian areas”, Acta
Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, vol. 17(2), pp.49-70. 2018.
[15] E. Topaloğlu, M. Öztürk, D. Ustaömer ve B. Serdar, “Doğu Karadeniz
Bölgesi’ndeki bazı meyve ağaçlarının odun anatomisi özellikleri ve
kâğıt üretimi açısından değerlendirilmesi”, Ormancılık Araştırma
Dergisi Turkish Journal of Forestry Research, 6 (2): 142-151. 2019.
[16] (2019) Plant Media. [Online]. Erişim:
http://www.plantmedia.com.tr/view.asp?Id=1546
[17] Ç. Altınyay, “Olea europaea L. üzerinde farmakognozik araştırmalar”,
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara. 2006.
[18] Z. Polat ve R. Tunalıoğlu, “Zeytin’in (Olea europaea L.) ekolojik,
ekonomik ve görsel değerlerini bir bütün olarak görebilmek”, Zeytin
Bilimi, 3 (2): 115-122. 2012.
[19] (2019) Yabani çiçekler [Online]. Erişim:
http://yabanicicekler.com/flower/origanum-rotundifolium-100
[20] (2019) Origanum rotundifolium. [Online]. Erişim:
https://www.tarimziraat.com/peyzaj_bitkileri/mercan_kosk_origanum
_rotundifolium/mercan_kosk/
[21] T. N. Dengiz ve H. Zengin, “Hint inciri (Opuntia ficus-indica) meyve
suyunun kimyasal ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi”, İstanbul
Aydın Üniversitesi Dergisi 30: 125-150. 2016.
[22] (2019) CABI website. [Online]. Available:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/37714
[23] (2019) Ağaçlar website. [Online]. Available:
http://agaclar.org/agac.asp?id=1062
[24] (2019) Ağaçlar website. [Online]. Available:
http://www.agaclar.org/agac.asp?id=652
[25] S. Özmert Ergin, “Nar meyvesi (Punica granatum L.) ile farklı nar
ürünlerinin antioksidan özellikleri”, Akademik Gıda, 17 (2): 243-251.
(2019).
[26] H. Kurt ve G. Şahin, “Bir ziraat coğrafyası çalışması: Türkiye’de nar
(Punica granatum L.) tarımı”, Marmara Coğrafya Dergisi, 27: 551-
574, Ocak. 2013.
[27] A. Begum, S. Sandhya, ath A. Syed Shaff, K.R. Vinod, R. Swapna and
D. Banji, “An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus
officinalis L. (Lamiaceae)”. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., vol.12 (1),
pp. 61-74. 2013.
[28] T. Baytop, “Türkiye’de bitkilerle tedavi”, İstanbul Üniversitesi Yayın
No:3255, Ecz. Fak. Yayın No:40, İstanbul. 1984.
[29] A. Ceylan, “Tıbbi bitkiler”, II. Ege Üniversitesi Yayın No:481. 1987.
[30] (2019) Ebitki website. [Online]. Available:
http://www.ebitki.com/index.php?hq=Rosmarinus%20officinalis%20
L.&gr=Latince
[31] (2019) Türkiye Tohumcular Birliği website. [Online]. Available:
https://www.turktob.org.tr/tr/bu-bitki-kesfedilmeyi-bekliyor/4478
[32] (2019) İTÜ Bitki Veri Tabanı website. [Online]. Available:
http://www.bitkivt.itu.edu.tr/vt/report.php?sor=659
[33] K. H. C. Başer, “Tavşanmemesi (Ruscus aculeatus L.)”, Bağbahçe, 45:
26-27, Ocak-Şubat. 2013


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology