Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Climate Change in Urban Open Green Areas
Elif Bayramoğlu1, Seyhan Seyhan2*
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: seyhanseyhan2@gmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 25-27   |    248     7
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.005

ABSTRACT Urban open green areas are common areas of cities, breathtaking areas where people perform all kinds of recreational activities. They are located in the city or in the vicinity of the city and create a space phenomenon in the city openings that contain live landscape materials. They soften the dense and solid structure of the city with plant elements and create breathing areas for the city. In this context, urban light green spaces meet the psychological, health and socialization needs of people. Open green areas, which are indispensable values ​​for people within the urban phenomenon, have been adversely affected especially by climatic changes in recent years. The climatic differences affecting the whole world also affected the cities negatively. The variable structure of the climate causes uncontrolled rain water flow in cities due to heat island effect or excessive rainfall. In this context, examples of the changes that occur due to climate change in cities are given. In the design and planning stages of urban open green spaces, suggestions to be taken regarding this current problem were included. Large-scale green fasteners and textures should be included as urban light green space elements in planning and design decisions. In sustainable cities established for this purpose, measures should be taken to reduce the effects of the predicted scenarios for the next 10-20 years.
KEYWORDS Climate Change, Urban Open Green Areas, Planning and Design
REFERENCES [1] Atıl, A., Gülgün, B., & Yörük, İ. Sürdürülebilir kentler ve peyzaj mimarlığı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 42(2), 215-226.
[2] Keleş, R. 1998. Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara
[3] Finke, L.Kent Planlaması Açısından Yeşil Alanların Kent İklimini ve Kent Havasını İyileştirme Yetenekleri, İstanbul Üniv. Orman Fakültesi Dergisi, 1980 Cilt:30, s.2, 224‐256.
[4] Çobanyılmaz, P., & Yüksel, Ü. D. Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Belirlenmesi: Ankara Örneği. Journal of Natural & Applied Sciences, 2013, 17(3).
[5] Cetin M., Sevik H. Chapter 5: Assessing Potential Areas of Ecotourism through a Case Study in Ilgaz Mountain National Park, InTech, Eds:LeszekButowski, 190, ISBN:978‐953‐51‐2281‐ 4, 2016a 81 ‐110.
[6] Başoğlu, A. Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri. Sosyal Bilimler Dergisi, 2014. 175-196.
[7] Yüksel, Ü., Ankara Kentinde Kentsel Isı Adası Etkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.
[8] Balaban, O. Climate Change and Cities: A Review on the Impacts and Policy Responses. METU Journal of the Faculty of Architecture, 2012, 29:1, 21-44.
[9] APA, How Cities Use Parks for Climate Change Management, City Parks Forum Briefing Papers, [http://www.planning.org/cityparks/briefingpapers/pdf/climatechangemanagement.pdf], 2007.
[10] Barış, M.E. Kent Planlaması, Kent Ekosistemleri ve Ağaçlar, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2005, (4) 156-63.
[11] Öztürk, S.,. Kentsel açık ve yeşil alanların yaşam kalitesine etkisi “Kastamonu Örneği”. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 13(1), 109-116.
[12] Jaureguı, E. Influence of a Large Urban Park on Temperature and Convective Precipitation in a Tropical City, Energy and Buildings, 1991, 15(16) 457-63.
[13] Barradas, V.L. Air Temperature and Humidity and Human Comfort Index of some City Parks of Mexico City, International Journal of Biometeorology, 1991, (35) 24-8
[14] Taha, H., Akbarı, H., Rosenfeld, A. Heat Islands and Oasis Effects of Vegetative Canopies: Micrometeorological Field Measurements, Theoretical and Applied Climatology,1991, (44) 123-38.
[15] Wong, N.H., Yu, C. Study of Green Areas and Urban Heat Island in a Tropical City, Habitat International, Elsevier, 2005, (29) 547-58.
[16] Kuşku Şimşek, Ç.Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması: Gezi Parkı, Maçka Parkı ve Serencebey Parkı Örneği, METU JFA,2016, (33:2) 1-17
[17] Erdönmez, M. E., & Akı, A. Açık kamusal kent mekanlarının toplum ilişkilerindeki etkileri. Megaron,2005, 1(1), 67.
[18] Vural, Ç. Küresel İklim Değişikliği ve Güvenlik. Güvenlik Bilimleri Dergisi,2018, 7(1), 57-85.
[19] URL-1. https://tr.pinterest.com/pin/293085888251512183/
[20] URL-2. https://tr.pinterest.com/pin/213780313536905505
[21] URL-3. https://tr.pinterest.com/pin/246923992045247143/
[22] Moradi, M., & Görer Tamer, N. Bursa Örneğinde Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi. Planlama Dergisi, 2017, 27(1), 26-37.
[23] Yaman, G. ve Doygun, H. Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde İncelenmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 2014, 22-24.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology