Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Using Creative Techniques in Design Education
Banu Çiçek Kurdoğlu1, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu2*, Seyhan Seyhan3, Pınar Özge Yeniçırak4
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Amasya University, Amasya, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
4Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: sultansevinckurt@gmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 35-38   |    185     6
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.007

ABSTRACT The techniques that develop creativity in design education are widely used. 1st year students in the landscape architecture department, especially when teaching the basic principles and elements of these techniques are used. Experienced learning, project techniques and learning methods used in the studio on which students are thought to develop creative thinking courses. In this paper, learning techniques which develop creativity applied in the environmental design project-1 studio of landscape architecture department are explained. The techniques of brainstorming, connotation technique, watching and analyzing technique, using the techniques of listening and analyzing music, producing the design scenarios and the ability to produce the product with the three-dimensional model technique are presented with examples in this paper. With the use of creative techniques in design education, it is aimed to design an imaginary space depending on user activities and design concepts, and to design activity areas by defining what human needs are for a particular outdoor space.
KEYWORDS Design Education, Creativity, Creativity Developing Techniques, Landscape Architecture
REFERENCES [1] D. Onur ve T. Zorlu, ‘Tasarım Stüdyolarında Uygulanan Eğitim
Metotları ve Yaratıcılık İlişkisi’, The Turkish Online Journal of
Design, Art and Communication-TOJDAC, vol. 7, pp. 542-555, 2017.
[2] T. Öncü, ‘Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri-Şekil Testi
Aracılığıyla 12-14 Yaşları Arasındaki Çocukların Yaratıcılık
Düzeylerinin Yaş Ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması’, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol. 43, pp. 221-
237, 2003.
[3] T. Düzenli ve E. M. Alpak, ‘Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Doğaya
Öykünme Yaklaşımının Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi’, Mimarlık ve
Yaşam, vol. 1(1), p.p. 13-21, 2016.
[4] B.Ç. Kurdoğlu, B. Salihoğlu, K.T. Çelik. The Techniques Improving
the Creativity in Landscape Design Process, Enviromental
Sustainability and Landscape Management, St.Kliment Ohridski
University Press, Sofia,2016, Chapter 28, pp.453-467.
[5] (2019) Pinterest website. [Online]. Available:
https://tr.pinterest.com/search/pins/?q=Yumu%C5%9Fak%20doku%2
0temel%20tasar%C4%B1m&rs=srs&source_id=2GZC9HKw
[6] (2019) Web.tv website. [Online]. Available:
https://cizgifilmdiyari.web.tv/video/kayip-balik-nemo-turkce-dublajfinding-nemo-turkish__a9a7libqz5a
[7] D. Kocabaş Atılgan, ‘Giysi Tasarımında Esinlenmenin ve
Araştırmanın Yaratıcılığa Etkisi’, The Journal of Academic Social
Science Studies, vol. 27, pp. 471-487, 2014.
[8] L. Arıdağ ve A. E. Aslan, ‘Tasarım Çalışmaları-1 Stüdyosunda
Uygulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Mimarlık Öğrencilerinin
Yaratıcı Düşünce Becerilerinin Gelişimine Etkisi’, Megaron, vol. 7,
pp. 49-66, 2012.
[9] R. W. Waterman, ‘The Administrative Presidency, Unilateral Power,
and the Unitary Executive Theory’, Presidential Studies Quarterly,
vol. 39, pp. , 2009.
[10] J. Dewey, Özgürlük ve Kültür, Çeviri: V. Günyol, İstanbul: Remzi
Yayınevi, Evrim Matbaacılık, 1987.
[11] Ö. Demirel, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretimde Yeni
Yaklaşımlar, Bölüm 8, pp. 139, 2005.
[12] N. Senemoğlu, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan
Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi, 2009.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology