Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Çocuk Müzesi Tasarım Anlayışında Milenyum Çağı Etkisi
Filiz Tavşan1*, Umay Bektaş2
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ftavsan@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 39-44
   |    190     2
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.009

ABSTRACT Çevresi ile sürekli etkileşim halinde olan çocuklar, gelişim süreçlerinde duyular yardımıyla aldıkları uyarıları zihinlerinde belirli etmenler doğrultusunda değerlendirerek davranış olarak adlandırdığımız olguyu ortaya koyarlar. Bu noktada çocukların içinde bulunduğu mekanla olan etkileşimleri çok önemlidir. Çocukların dünyayı anlaması ve çevresinde olup bitenleri anlamlandırması için çocuk gelişimini temel alan, onları öğrenmeye yönlendiren ve dünyada olup bitenleri kavramalarını sağlayan kültür mekanlarına ihtiyaçları vardır. Bu mekanların başında içeriklerini tüm yaşam alanlarından seçen müzeler gelmektedir. Bu çalışmada 2000 yılından günümüze kadar kurulan müzelerin çağdaş çocuk müzesi olarak adlandırdığımız müzecilik anlayışı ile tasarım ve eğitim bağlamında geçirdikleri değişimler incelenmiştir. Araştırmalar sonucunda mekan anlayışının sakinlik ve kısıtlı hareket değişimine sahip alanlardan, dokunmaya eğilimli ve devinimsel hareketlerin odak noktası olduğu, sanal gerçeklik üzerine yoğunlaşan alanlara dönüştüğü gözlemlenmiştir
KEYWORDS Çocuk Müzeleri, Algı, Değişim, Tasarım Yaklaşımları
REFERENCES [1] Altunbay M. Ve Bıçak N., Türkçe Eğitimi Derslerinde “Z Kuşağı” Bireylerine Uygun Teknoloji Tabanlı Uygulamaların Kullanımı, ZfWT Vol. 10 No. 1, s. 127-142, 2018
[2] https://www.childrensmuseums.org/, Erişim Tarihi: 21.10.2019
[3] Kazova M., Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezlerindeki İç Mekân Standartları ve Tasarım Yaklaşımları, Ankara, 2019
[4] Okan B., Günümüzde Müzecilik Anlayışı, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 187 – 198, 2015
[5] Keleş V., Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 1-2, 2003
[6] Kavalcı K. ve Ünal S., Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3): 1033-1050, 2016
[7] Taş H., Demirdöğmez M. ve Küçükoğlu M., Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Aralık, 2017
[8] Marta Royal, “Great Kid’s Spaces”, Link Yayınları, 2006
[9] https://www.examinerlive.co.uk/news/gallery/25-years-eureka-childrens-museum-13678782, Erişim Tarihi: 21.10.2019
[10] https://www.flickr.com/photos/eurekamuseum/albums/72157666612465816/with/26163600476/, Erişim Tarihi: 19.10.2019
[11] https://www.flickr.com/photos/eurekamuseum/albums/72157682521659080, Erişim Tarihi: 19.10.2019
[12] https://www.facebook.com/pg/steppingstonesmuseum/photos/?tab=album&album_id=25603579065, Erişim Tarihi: 12.11.2019
[13] http://www.exhibitadesign.com/exa_kg03.htm, Erişim Tarihi: 26.11.2019
[14] http://www.steppingstonesmuseum.org/explore/light-gallery, Erişim Tarihi: 12.11.2019
[15] https://familyroadtraveled.com/?p=4890, Erişim Tarihi: 12.11.2019
[16] https://www.facebook.com/pg/steppingstonesmuseum/photos/?tab=album&album_id=10153082972019066, Erişim Tarihi: 12.11.2019
[17] https://alice-museum-fuer-kinder.fez-berlin.de/, Erişim Tarihi: 08.10.2019
[18] https://alice-museum-fuer-kinder.fez-berlin.de/fileadmin/user_upload/Images_Downloads/AlicA/2015/Images/Leihausstellungen/Boerse/Handbuch_Ba__ren__Bullen_und_Bo__rsianer.pdf, Erişim Tarihi: 08.10.2019


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology