Open Access
Yeniden Yüzlendirmede Doku Kıvrım Kalınlıkları
Fırat Koç1, Vahdet Özkoçak2*
1Hitit University, Çorum, Turkey
2Hitit University, Çorum, Turkey
* Corresponding author: vahdetozkocak@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 1-5 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.013

Published Date: 23 December 2019    | 775     40

Abstract

Son yıllarda adli soruşturmalarda kullanılan yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkan "yeniden yüzlendirme" çalışmalarının güvenilirliği teknolojik gelişmeler doğrultusunda her geçen gün artmaktadır. Adli antropologlar tarafından bilimsel yöntemler kullanılarak maktulün antemortem (ölüm öncesi) yüz görünümü hakkında bilgi verilmesi amacıyla gerçekleştirilen yeniden yüzlendirme çalışmalarının temelini, yumuşak yüz dokusu kalınlıkları oluşturmaktadır. Kemik dokuyu yani kafatasını çevreleyen yumuşak doku hakkındaki veriler, ayırt edici ipuçları olarak genel yüz görünümü hakkında bilgiler sunmaktadır. Genel yüz görünümü, birçok farklı kalınlıktaki yumuşak ve sert dokuların özelliklerine bağlı olarak gelişir. Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirilmiş yeniden yüzlendirme çalışmalarında yumuşak yüz dokusuna yönelik birçok farklı veri tabanı kullanılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmında bilimsel yöntemler kullanılırken, daha ilkel yöntemler tercih edilerek gerçekleştirilmiş yeniden yüzlendirme çalışmaları da göze çarpmaktadır. Yumuşak doku kalınlıkları yağ tabakası ve kas kütlesiyle ilişkili olarak gelişim gösterir. Bu bağlamda coğrafi ve fiziksel koşullarda görülen farklılıkların bir sonucu olarak popülasyonlar arasında, doku kıvrım kalınlıkları bakımından çeşitliliklere rastlanmaktadır. Sağlıklı ve başarılı bir yeniden yüzlendirme çalışmasını ortaya çıkarabilmenin yolu, yumuşak yüz dokusu kalınlıkları hakkında en yakın verileri kullanmaktan geçmektedir. Derleme niteliği taşıyan bu çalışmada yumuşak yüz dokusu kalınlıklarını belirleme yöntemleri üzerinde durularak, bahsi geçen tekniklere dair bilgiler örnekler ışığında anlatılmıştır. Yeniden yüzlendirme çalışmalarınında başarı sağlanabilmesi için çalışmanın gerçekleştirileceği topluma yönelik deri kıvrım kalınlıklarını içeren zengin bir veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. Sonuç olarak, ülkemizde kısıtlı sayıda araştırmalar yapılan bu alanda bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords - Yeniden yüzlendirme, doku kalınlıkları,adli bilimler, adli antropoloji, yaş, cinsiyet

References

[1] Özkoçak V., Fikri Özdemir. "Adli Antropolojide Fotografik Ölçüm Metodunun Kullanımı", International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 42(5), 390-398, 2018.
[2] Kürkçüoğlu A. E. Kaya Şimşek, Yasin Üyel. Fasiyal Doku Kalınlığı Ölçüm Teknikleri ve Önemi, Dirim Tıp Gazetesi, 84(4): 125-132, 2009.
[3] Rhine JS, Campbell HR. Thickness of facial tissues in American blacks.) Forensic Sci 25(4):847-58, 1980.
[4] Williamson MA, Nawrocki SR Rathbun TA. Variation in midfacial tissue thickness of African-American children.) Forensic Sci, 47(1):25-31, 2002.
[5] İşcan M.Y. Forensic Anthropology Around the World. Forensic Sciences International, 74(1-2): 1-3, 1995.
[6] Koç F. Yeniden Yüzlendirme (Fasiyal Rekonstrüksiyon) Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar. Turkish Studies, 14(5): 119-129, 2019.
[7] Kirman, R. Türk Toplumuna Özgü Fasiyal Yumuşak Doku Kalınlıkları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 1999. İstanbul.
[8] Özdemir ve Vahdet Özkoçak. Anadolu Erkeklerinde Burun, Yüz Tipleri ve Oranlarının Yaşa Bağlı Değişimleri, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 3(2): 135-142, 2017.
[9] Yaşar Teke H, Turan N, Duran S, Bilge Y, Akduman B, Gözlük P. Magnetik Rezonans İle Yüz Yumuşak Doku Kalınlıklarının Değerlendirilmesi: Ankara Örneği, Adli Tıp Dergisi, 24(3): 24-36, 2010.
[10] Özkoçak V. Timur Gültekin. Anadolu İnsanında Kulağın Geometrik Morfometrik Analizi ile Yaş Tahmini, Current Debates In Socıology & Anthropology, 10(1): 311-332, 2017.
[11] Özkoçak V. ve Asil Alkaya. Geometrik Morfometride İstatiksel Yaklaşımlar. Gazi Kitabevi. 2017, Ankara.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE