Open Access
Azınlıklar ve Etnik Gruplarda Halk Sağlığı Yaklaşımı
Güven Soner1, İlknur Aydın Avcı2*
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: ilknura@omu.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 31-33 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.031

Published Date: 23 December 2019    | 795     29

Abstract

Azınlıklar ve etnik gruplar toplumdaki eşitsizliklerden en fazla etkilenen gruplardandır. Bu gruplar toplumun çoğunluğundan farklılıklara sahip oldukları için ayrımcılık, damgalanma, önyargıya maruziyet, sterotipleştilme gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar azınlık ve etnik grupların sağlıkları üzerinde etkili olabilmektedir. İlk olarak, bu bireyler azınlık olma durumunun oluşturduğu etkiyle depresyon, stres ve anksiyete gibi sağlık sorunları yaşayabilmektedir. İkinci olarak, sağlık çalışanlarının tutumları ve yasal mevzuatlardaki yetersizlikler nedeniyle bu grupların sağlık hizmetlerine erişimlerinin önünde de birçok engel bulunmaktadır. Bu iki durum nedeniyle, azınlık ve etnik grupları sağlık açısından dezavantajlı gruplardandır. Bu yüzden azınlık ve etnik grupların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde etkili bir halk sağlığı yaklaşımı önem oluşturmaktadır.

Keywords - Azınlık Gruplar, Etnik Gruplar, Halk Sağlığı, Sağlık, Yaklaşım

References

F. A. Gary, “Stigma: Barrier to Menral Health Care Among Ethnic Minorities,” Issues Ment. Health Nurs., vol. 26, no. 10, pp. 979–999, Jan. 2005.
[2] S. Tekingündüz, A. Kurtuldu, and I. Türkkan, “Sağlık hizmetlerinde eşitsizlik ve etik,” Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg., vol. 8, no. 4, pp. 32–43, 2016.
[3] E. Barlas, F. Şantaş, and K. A. R. Ahmet, “Türkiye’de Bölgesel Bebek Ölüm Hızlarının Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Karşılaştırmalı Analizi,” Uluslar arası Avrasya Ekon. Konf., pp. 1–10, 2014.
[4] D. M. Frost, K. Lehavot, and I. H. Meyer, “Minority stress and physical health among sexual minority individuals,” J. Behav. Med., vol. 38, no. 1, pp. 1–8, 2015.
[5] I. H. Meyer, “Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence.,” Psychological Bulletin, vol. 129, no. 5. American Psychological Association, Meyer, Ilan H.: Department of Sociomedical Sciences, Mailman School of Public Health, Columbia University, 722 West 168th Street, New York, NY, US, 10032, im15@columbia.edu, pp. 674–697, 2003.
[6] S. Missinne and P. Bracke, “Depressive symptoms among immigrants and ethnic minorities: a population based study in 23 European countries,” Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., vol. 47, no. 1, pp. 97–109, 2012.
[7] N. Zengin, “‘Sağlık Hakkı’ ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu,” Sağlıkta Performans ve Kalite Derg., vol. 1, no. 1, pp. 44–52, 2010.
[8] R. M. Andersen, A. L. Giachello, and L. A. Aday, “Access of Hispanics to health care and cuts in services: a state-of-the-art overview,” Public Health Rep., vol. 101, no. 3, pp. 238–252, 1986.
[9] R. S. Bhopal, “The public health agenda and minority ethnic health: a reflection on priorities,” J. R. Soc. Med., vol. 99, no. 2, pp. 58–61, Feb. 2006.
[10] T. A. LaVeist, “Beyond dummy variables and sample selection: what health services researchers ought to know about race as a variable,” Health Serv. Res., vol. 29, no. 1, pp. 1–16, Apr. 1994.
[11] A. Tuzcu and K. Bademli, “Göçün psikososyal boyutu,” Psikiyatr. Güncel Yaklaşımlar, vol. 6, no. 1, pp. 56–66, 2014.
[12] T. A. LaVeist, Minority populations and health: An introduction to health disparities in the United States, vol. 4. John Wiley & Sons, 2005.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE