Open Access
Türkiye’de 0-12 Aylık Bebek Bakımında Uygulanan Geleneksel Yöntemler
Birsen Altay1, Hatice Bıçakçı2*
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Berfin-emirhan@hotmail.com, Samsun, Turkey
* Corresponding author: berfin-emirhan@hotmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 49-53 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.039

Published Date: 23 December 2019    | 1374     39

Abstract

Bu çalışma Türkiye’de 0-12 aylık bebek bakımında kullanılan geleneksel uygulamaları belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Derleme türündeki bu çalışma 2019 Ocak-Mayıs tarihlerinde yeni doğan, bebek, bakım, anne, geleneksel uygulamalar, inanç, Türkiye, newborn, baby, care, mother, traditional, practices, belief, Turkey anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taraması yapılmış olup, elde edilen veriler gruplandırılmıştır. Bulgular: Türkiye’de 0-12 aylık bebeklerin sağlık sorunlarında; sarılık, öksürük, ishal, kabızlık, ateş, pişik, pamukçuk, gibi durumda yapılan geleneksel uygulamaların yanı sıra tinsel, estetik, hijyen ve bakım, merasim gibi geleneksel uygulamalarının da yapıldığı belirlenmiştir. Sonuç: Türkiye’de 0-12 aylık bebek bakımında kullanılan geleneksel uygulamalar bebek sağlığı açısından zararlı ya da yararlı olabilecek geleneksel uygulamaların yanı sıra zararlı ya da yararlı olmayan geleneksel türde pek çok uygulamalara başvurulduğu belirlenmiştir. 

Keywords - Geleneksel uygulamalar, Sağlık uygulamaları, Bebek

References

Aliefendioğlu D, Hızel S, Dibek Mısırlıoğlu E, Şanlı C, Albayrak M, Oktay A. (2009). Traditional child care procedures in an anatolian. Gazi Medical Journal. 20(1) :17-20.
Arabacı Z, Yıldırım ZA, Dündar BN, Kadam Z. Bebeklerde uygulanan geleneksel yöntemler. Çocuk ve Medeniyet. Erişim Tarihi; 21.05.2016.
Arısoy A, Canbulat N, Ayhan F. (2014). Karaman ilindeki annelerin bebeklerinin bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi:17:1.
Başal HA. (2006). Türkiye’de doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası çocuk gelişimi ve eğitimine ilişkin gelenek, görenek ve inançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg; XIX 19 (1). 45-70.
Beşer A, Tpoçu S, Coşkun A, Erdem N, Gelişken R, Özer D. (2010). Traditional child care practices among mothers with infants less than 1 year old..Deuhyo Ed 3(3), 137-145
Bilgen Sivri B. (2012). 0-12 Aylık bebeği olan annelerin anne-bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Mayıs Kayseri.
Biltekin, Ö, Boran, D, Denkli, M, Yalçınkaya, S (2004). Naldöken Sağlık Ocağı bölgesinde 0-11 aylık bebeği olan annelerin doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları, STED, 2004; 13 (5): 166-169.
Bölükbaş, N., Erbil, N., Altunbaş, H., Arslan, Z,. (2009). 0-12 Aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 167-174.
Çalışkan, Z, Bayat, M. (2011). Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler: bir Kapadokya örneği, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011; 14:2.
Çetinkaya, A, Özmen, D, Cambaz, S. (2008). Manisa’da çocuğu olan 15-49 yaş kadınların doğum sonu dönemde yenidoğan sağlığı ile ilgili geleneksel uygulamaları, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008; 12 (2): 39-46.
Çınar İ Ö, Korkmaz Aslan G, Kartal A, İnci F H, Koştu N. (2015). Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TAF Prev Med Bull. Vol 14. Issue 5.
Dinç, S. (2005). Șanlıurfa merkez 4 no’lu sağlık ocağı’na kayıtlı “0-1 yașında çocuğu olan annelerin çocuklarının bakımında uyguladıkları geleneksel uygulamalar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2005; 1 (2): 53-61.
Eğri, G, Gölbaşı, Z (2007). 15-49 yaş grubu evli kadınların doğum sonu dönemde bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5): 313-320.
Gölcük Y. (2014). 0-12 Ay çocuğu olan annelerin bebek bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Malatya.
Güzel A, Uçan Yavaş S, Kara F. (2017). İlk kez bebek sahibi olan annelerin bebek bakımında kullandıkları uygulamaların değerlendirilmesi. Balikesir Saglik Bil Derg, 6(3):108.
Işık, M. T., Akçınar, M., Kadıoğlu, S. (2010). Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt 7, Sayı 1
Karabulutlu Ö. (2014). Kars ilinde doğum sonu dönemde yenidoğan bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamaların belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi: 7 (4), 295-302
Koyun A, Çamuroğlu C, Korkmaz G, Menteşe N, Ocak F. (2010). Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ı̇lişkin geleneksel ı̇nanç ve uygulamaları Aile ve Toplum Dergisi. Ağustos-Eylül, ISSN: 1303-0256
Lafçı D, Erdem E. (2014). 15-49 Yaş grubu evli kadınların doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamaları. Gaziantep Med J 2014;20(3):226-236
Molu, B. (2011). 0-12 Aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar, Kocatepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon
Özyazıcıoğlu N, Polat S. (2004). Oniki aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2.
Polat S, Özyazıoğlu N, Bıçakçı H. (2014). Traditional practices used in ınfant care. ındian journal of traditional knowledge Vol. 1 (1), January , pp. 47-51
Uğurlu Sülü, E., Başbakkal, Z., Dayılar, H., Çoban, V., Ada, Z.(2013) Ödemişte bulunan annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (3); 345-357
Uysal G, Beydağ KD, Sönmez Düzkaya D. (2019). 0-12 Aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamaları. ACU Sağlık Bil Derg; 10(2):211-217.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sayı: 27592 07 Haziran 2018
Yalçın H. (2011). Anne Adaylarına Verilen Eğitim (ASBEP) Gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin fonksiyonel olmayan uygulamalara etkisi (Karaman İli Örneği). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı. Doktora Tezi. Konya.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE