Open Access
Determınatıon of Socıal Appearance Anxıety of Students at Sport Management Department
Çisem Demirdöken1*, Gamze Deryahanoğlu2, Sibel Karaoğlan3, Rıfat Ceylan4
1Hitit university, Çorum, Turkey
2Hitit university, Çorum, Turkey
3Hitit university, Çorum, Turkey
4Hitit university, Çorum, Turkey
* Corresponding author: cisemunlu@hitit.edu.tr

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 54-59 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.042

Published Date: 23 December 2019    | 1514     27

Abstract

Social appearance anxiety is the result of negative body image related to the bodies of individuals in general. The aim of this study is to investigate the social appearance anxiety of students studying in sports management department according to some variables. The study group consisted of 274 (113 female and 158 male) students from the Department of Sports Management of the Faculty of Sports Sciences of Hitit University. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used for data analysis. As data collection tools; “Personal Information Form” and “Social Appearance Anxiety Scale” were used. When the research data were evaluated, no significant difference was found in social appearance anxiety according to gender, age, education, high school graduated, bachelor's degree in sports, sports year, whether to do recreational sports, economic status, educational status of mother and father and working status. At the grade level, it was concluded that the social appearance anxiety of Grade 1 students was significantly higher than Grade 4 students. As a result, it was seen that social appearance anxiety of students did not show significant difference according to some variables and social anxiety levels of students were not high.

Keywords - social appearance anxiety, student, sport management

References

• Carleton R, Nicholas- Collimore C, Kelsey- Asmundson J.G. (), ‘’Social anxiety and fear of negative evaluation: Constructvalidity of the BFNE-II’’, Journal of Anxiety Disorders, 2007; 21, 1: 131–141.
• Gümüş AE. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Beden İmgelerinden Doyum Sosyal Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33 (1), 99-108.
• Markham A, Thompson T, Bowling A. Determinants of body-image shame. Personality and Individual Differences, 2005; 38, 1529-1541.
• Özcan H, Subaşı B, Budak B, Çelik B, Gürel Ş.C, Yıldız M. Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. Journal of Mood Disorders 2013;3(3):107-13.
• Seki T, Dilmaç B. Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi. Eğitim ve Bilim, 2015; 40: 179, 57-67.
• Soylu Y, Atik F, Öçalan M. Ergenlerin Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi (Kırıkkale İli Örneği), Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 ;1: 38-45.
• Ümmet D. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Cinsiyet Rolleri ve Aile Ortamı Bağlamında İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007.
• Tekeli ŞC. Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adayları İle Diğer Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Akademik Öz - Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 2017.
• Telli E, Ünal Z. Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016; 8:15: 134-145.
• Yousefi B, Hassani Z, Shokri O. Reliability and Factor Validity of the 7-Item Social Physique Anxiety Scale (SPAS-7) among University Students in Iran. World Journal of Sport Sciences 2009;2:201-4.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE