Open Access
Olgu Sunumu: Rinoserebral Mukormikozis
Arzu Akdağlı Ekici1*
1Hitit University, Çorum, Turkey
* Corresponding author: akekici@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 82-84 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.059

Published Date: 23 December 2019    | 737     19

Abstract

Rino-orbito-serebral mukormikozis akut başlayan ve sıklıkla ölümcül olan bir hastalıktır.Risk faktörleri arasında kontrolsüz diyabetes mellitus,hematolojik maligniteler ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı yer alır.Altta yatan nedenler tedavi edilmeli,cerrahi debridman yapılmalı ve uygun antifungal ilaçlar verilmelidir,erken tanı ve tedaviye başlanılmalıdır.Bu yazımızda rinoserebral mukormikozis gelişen ve cerrahi olarak debride edilen,antibiyoterapisine başlanılan ve yoğun bakımda tedavisi yapılan bir hasta sunuldu. Mukormikozis,akut başlangıçlı ve agresif seyirli nadir bir fungal enfeksiyondur.Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konulur.Görüntüleme yöntemlerinin tanısal değeri yoktur ancak hastalığın yaygınlığının belirlenmesinde ve komplikasyonların tespitinde bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Mukormikozis, klinik ve tutulan anatomik bölgeye göre rinoserebral, pulmoner, kutanöz, gastrointestinal, dissemine ve diğer yerleşim yerleri olmak üzere altı klinik kategoriye ayrılır.En sık görülen formu rinoserebral formdur. Hastalığın başlangıç yeri genellikle nazal kavite ve paranazal sinüslerdir.Damağa farenkse ve orbitaya yayılım gösterebilir.Bu hali ile ‘Rino-orbito- serebral mukormikozis’ adını alır. Sonrasında hızla beyine ve meninkslere yayılım olabilir,sinirler boyunca yayılma eğilimindedir.Vasküler tutulum nedeni ile mukor trombozları oluşup beyinde infarktüs gelişimine neden olabilir,antifungal ajanların kullanımı hiperbarik oksijen tedavisi ve agresif cerrahi debridman uygulanmasına rağmen mortalitesi oldukça yüksektir.İmmün sistemi sağlıklı olan kişilerde de olabileceği bildirilmiştir.

Keywords - Mukormikozis, Yoğun Bakım, Rinoserebral, Debritman, Enfeksiyon

References

1- González Ballester D, González-García R, Moreno García C, Ruiz-Laza L, Monje Gil F. Mucormycosis of the head and neck: report of five cases with different presentations. J Craniomaxillofac Surg 2012;40:584-91
2- Dan M. Mucormycosis of the head and neck. Curr Infect Dis Rep 2011;13:123-31.
3- Hosseini SM, Borghei P. Rhinocerebral mucormycosis:pathways of spread. Eur Arch Otorhinolaryngol2005;262:932-8.
4- Momeni AK, Roberts CC, Chew FS. Imaging of chronic and exotic sinonasal disease: review. AJR Am J Roentgenol 2007;189:35-45
5- Eucker J, Sezer O, Graf B, Possinger K. Mucormycoses. Mycoses 2001;44:253-60.
Talmi YP, Goldschmied-Reouven A, Bakon M, Barshack I, Wolf M, Horowitz Z, et al. Rhino-orbital and rhino-orbito-cerebral mucormycosis. Otolaryngol Head Neck Sur

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE