Open Access
Maloklüzyon Cerrahisi Geçiren Hastaların Ameliyat Sonrası Durumlarının Meleis’in Geçiş Teoresine Göre İncelenmesi
Sati Doğangül Göl1, Mesiya Aydın2*, İlknur Aydın Avcı3, Ahmet Demir4
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
4Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: mesiya235@gmail.com

Presented at the 4th International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences (ISAS WINTER-2019 (HSS)), Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 12, Page (s): 102-107 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.065

Published Date: 23 December 2019    | 725     19

Abstract

Periodontal hastalıklara ve temporomandibular eklem bozukluklarına neden olan, ağız diş sağlığını etkileyen, çürük oluşumunu arttıran maloklüzyonun, psikolojik, kültürel ve sosyal yönleri, ağız-diş ve genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada maloklüzyon cerrahisi geçiren hastaların ameliyat sonrası durumlarının Meleis’in geçiş teoresine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma Samsun da bir hastanede Haziran-Eylül 2019 tarihleri arasında maloklüzyon cerrahisi geçiren bireyler ile yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihlerde araştırmaya katılmaya kabul eden 5 maloklüzyon cerrahisi geçiren birey ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış form ile birlikte derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli yasal izinler alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan maloklüzyon cerrahisi geçiren bireylerin hemen hemen hepsi öncelikle estetik kaygılar nedeniyle ameliyat olmaya karar verdiklerini belirtmektedir. Çalışmaya katılan maloklüzyon cerrahisi geçiren hastaların bir kısmı ameliyat süreci hakkında bilgisini internetten bir kısmı ise daha öncesinde maloklüzyon cerrahisi geçiren hastalardan edindiklerini belirtmektedir. Sonuç: Geçiş sürecinde, bireylerin psikososyal ihtiyaçlarını en iyi değerlendirebilecek, ihtiyaçlarına göre bireysel ve bütüncül bakımı verebilecek yakınlıkta olan kişiler hemşirelerdir. Bu çalışma sonuçları da hemşirelik bakımı ve hemşirelerin desteğinin hastalar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ve geçiş sürecine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords - cerrahi, geçiş teorisi, hemşirelik ve bakım, maloklüzyon, meleis

References

1. A. Aksoy. İlk pilot ağız diş hastalıkları hastanesi ortodonti bölümüne başvuran hastaların sosyo-ekonomik profili. S.D.Ü Tıp Fak. Derg. 2005; 12(2): 38-45.
2. D. Hermes, M. Matthes, B. Saka. Treatment anxiety in oral and maxillofacial surgery. Results of a German multi-centre trial. J Craniomaxillofac Surg 2007;35:316-21.
3. F. Işık, K. Sayınsu , G. Trakyalı, T. Arun. Hastanın psikolojik durumunun ya da kişilik özelliklerinin ortodontik tedavi başarısı üzerine etkileri. Türk Ortodonti Derg. 2004; 17(3): 347-353.
4. J. Kabat-Zi. Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness, Bantam Dell Publishing, New York. 2009.
5. G. Marşan, N. Cura, U. Emekli. Soft and hard tissue changes after bimaxillary surgery in Turkish female Class 3 patients. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2009;37,8-17
6. Al. Meleis. Transitions Theory: Middle Range and Situation Spesific Theories in Nursing Research and Practices. Springer Publishing Company, New York.2010.
7. PF. Mu. Maternal role transition experiences of women hospitalized with PROM: A phenomenological study. International Journal of Nursing Studies 2004;41(8):825–32.
8. J. Pulache, J. Abanto, LB. Oliveira, M. Bonecker, JC. Porras. Exploring the association between oral health problems and oral healthrelated quality of life in Peruvian 11- to 14- years-old children. Int J Paediatr Dent 2016; 26: 81-90.
9. M. Reichmuth, KA. Greene, MG. Orsini, GJ. Cisneros, G. King, HA. Kiyak. Occlusal perceptions of children seeking orthodontic treatment: impact of ethnicity and socioeconomic status. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.2005;128: 575–582.
10. L. Samsonyanová, Z.A. Broukal. Systematic review of individual motivational factors in orthodontic treatment: facial attractiveness as the main motivational factor in orthodontic treatment. International Journal of Dentistry 2014; 938274: 7.
11. İ. Şahin, D. Alhan, M. Polat, S. Gökçe, F. Zor, M. Eski, S. Öztürk, M. Nişancı, S. Işık. Çift Çene Cerrahi Yapılan Sınıf Iıı Maloklüzyonlu Hastalarda Geç Dönem Relaps Oranlarının Değerlendirilmesi. Turk Plast Surg 2012;20(3).
12. S. Wriedt, V. Buhl, B. Al-Nawas, H. Wehrbein. Combined Treatment of Open Bite – Long-term Evaluation and Relapse Factors. J Orofac Orthop 2009;70:318–26
13. M. Zhang, C. McGrath, U. Hagg. The impact of malocclusion and its treatment on quality of life: a literature review. Int J Paediatr Dent. 2006; 16(6): 381-387.
14. J. Pulache, J. Abanto, LB. Oliveira, M. Bonecker, JC. Porras. Exploring the association between oral health problems and oral healthrelated quality of life in Peruvian 11- to 14- years-old children. Int J Paediatr Dent 2016; 26: 81-90.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE