Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Conference Proceedings

Volume 4 (8) (2019)

ISAS WINTER-2019 (SHS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences

Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Volkan Karaca (Editor (s))

COVER PAGE
Published Date: 23 December 2019   

Statement of Peer Review
Published Date: 23 December 2019   

About the Conference
Published Date: 23 December 2019   

Copyright Notice
Published Date: 23 December 2019   

Organization Committee
Published Date: 23 December 2019   

Scientific Committee
Published Date: 23 December 2019   

Orta Afrika'da elektronik yönetişim: zorluklar ve beklentiler
Mahamat Djamaladine, Sami Acar, Tinashe Kadirire*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 1-9   |    1256     79

P3b amplitudes differences in ultra-rapid visual categorization task of food and non-food items
Tawhida Jahan*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 10-21   |    1171     19

Üniversite Öğrencilerinin Katılım Bankacılığı Algısı: Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Öğrencileri Örneği
Bilgehan Tekin*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 22-30   |    1152     16

Davranışsal Kurumsal Finans Alaninda Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Bilgehan Tekin*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 31-35   |    1171     14

Third-Party Logistics Provider Selection By Using AHP and CODAS Methods
Alptekin Ulutaş*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 36-38   |    1138     12

Enerji Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması, Stoklanması ve Muhasebeleştirilmesi: Örnek Bir Uygulama
Zülkif Yalçın*, Berkan Özgürel
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 39-42   |    1163     18

Use and Accounting of Activity-Based Costing in Dairy and Dairy Production Enterprises
Zülkif Yalçın, Bahattin Taş*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 43-46   |    1267     17

Religio:The Origin, Function and Meaning of Religion From Classical to Postmodern Study of Religion
Duygu Mete*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 47-59   |    1249     17

Türkiye’de Boşanma Oranları ile İşsizlik Oranları Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin Analizi
Pınar Koç*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 60-64   |    1181     12

Mesleki Eğitim Kursları İstihdam Oranlarını Etkiler mi?
Pınar Koç*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 65-68   |    1157     12

Türk Makam Müziği Nazari Tarihinde Yaklaşık Üç Asırdır Çözümlenemeyen Rehâvî!
Süha İrden*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 69-74   |    1284     12

The Determination of Credit Use Status of Agricultural Holdings in The Central District Country of Tokat
Hilmi Erdal*, Gülistan Erdal
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 75-79   |    1070     10

Presidency of Religious Affairs in the 1960s: The Pains of the Path of Institutionalization
Mehmet Talha Paşaoğlu*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 80-86   |    1119     6

Religion-State Relations in the 1980s: Presidency of Religious Affairs in the Shadow of Political Actors
Mehmet Talha Paşaoğlu*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 87-92   |    1110     5

Analysis of Premium System Applied in Turkey and Evaluation from The Producer Aspect (Sample of Osmaniye/Kadirli)
Gülistan Erdal*, Hilmi Erdal, Tuçe Ünlü
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 93-96   |    1119     7

Turizmde Sürdürülebilirlik Ve Otel İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İncelenmesi
Erdal Yılmaz*, Ruhan Bayrak Oğuz
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 97-106   |    1137     21

Kurumsal Yönetim Temelinde Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık İlkelerine Uyumun Turizm İşletmelerinde İncelenmesi
Erdal Yılmaz*, Ruhan Bayrak Oğuz
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 107-118   |    1135     15

Oyunlaştırma Üzerine Yapılan Sosyal Bilimler Alanındaki Tezlerin Bibliyometrik Analizi
Batuhan Köse*, Zuhal Çilingir Ük
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 119-129   |    1077     19

Görme Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Deneyimlerini Kolaylaştırıcı Teknolojilerin İncelenmesi
Fatih Ercan*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 130-134   |    1105     17

Bireysel Finansal Planlama Danışmanlığının Finansal Tüketiciler Açısından Ele Alınması Ve Uygulama Çalışması
İsmail Melih Baş*, Ali İşyar
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 135-151   |    1069     17

Çay Sektöründe Yeni Ürün Geliştirilmesine Yönelik Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Samsun İlinde Bir Uygulama
Derya Öztürk*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 152-158   |    1030     6

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde X-Y-Z Kuşaklarının Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Derya Öztürk*, Ebru Onurlubaş
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 159-166   |    1068     11

Hazır Giyim Sektöründe Marka Değeri Boyutlarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
Ebru Onurlubaş, Derya Öztürk*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 167-170   |    1018     10

Girişimsel Pazarlamanın Uluslararasılaşma Stratejisi Üzerindeki Etkisi: Sivas İli İhracat Yapan İşletmeler Uygulaması
Mualla Akçadağ, Ömer Ellibeş*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 171-174   |    1062     10

Entropi ve EDAS Yöntemleri İle Personel Seçimi: Hipotetik Çalışma
Hasan Tağraf, Umur Ölmez*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 175-177   |    1019     9

Balkan Ülkelerinin LPI Değerlerinin Değerlendirilmesi
Çağatay Karaköy, Umur Ölmez*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 178-180   |    1070     15

Niğde Dumlupınar İlkokulu ve Dönemi Yapıları İçindeki Yeri
Zeynep Ertuğrul*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 181-186   |    995     5

Financial Machine Learning
Veysel Yılmaz*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 187-192   |    989     10

Pamuk Tarımında Mevsimlik Kadın ve Çocuk İşgücü Kullanımının İncelenmesi: Mardin İli Örneği
Sevgi Bağırtan, Nuray Demir*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 193-202
   |    1074     30

Trabzon İli’nde IPARD Programı Kapsamındaki Arıcılık Hibelerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Osman Celil Keleş, Nuray Demir*, Ecevit Eyduran Eyduran
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 203-207   |    1104     14

Türkiye’de Hanelerin İçecek Tüketim Harcamalarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
Nuray Demir*, Abdulbaki Bilgiç
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 208-214   |    975     8

Artvin İli Hidroelektrik Santrallerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Nuray  Demir*, Adem Aksoy, Okan Demir
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 215-218   |    945     8

The impact of Workplace Bullying on the efficiency of Human Resource Management: Cross-cultural studies
Aleksandra Jovanovic*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 219-226   |    1108     14

Alternatif Turizm Türleri İle İlgili Bir Literatür Taraması
Seher Ceylan*, Ahmet Çetin, Nuray Selma Özdipçiner
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 227-230   |    1124     14

Turizmde Deneyim İnovasyonu: Doğu Ekspresi Örneği
Ali Soylu, Seher Ceylan*, Nuray Selma Özdipçiner
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 231-235   |    1022     14

Cinsiyetin Girişimciliğe Etkisi: Pamukkale Üniversitesi Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Seher Ceylan*, Ali Soylu, Nuray Selma  Özdipçiner
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 236-239   |    990     6

Making Corporate Social Responsibility Sustainable in Supply Chains: Cases of Nigerian Pharmaceutical Companies
Yazid Aliyu*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 240-246   |    1034     7

Dünya’da Önde Gelen Kadın Politikacıların Liderlik Tarzlarının Analizi
Kurtuluş Yılmaz Genç*, Mehmet Akif Kara
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 247-253   |    1083     16

Toplumsal Kültürün Liderden Beklentilere Olan Etkisi: Giresun Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Kurtuluş Yılmaz Genç*, Mehmet Akif Kara
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 254-258   |    1032     23

Eğitim Sisteminin Girişimcilik Davranışı Üzerindeki Etkisi: Finlandiya Örneği
Kurtuluş Yılmaz Genç*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 259-266   |    1076     11

Past Discussions and Current Evidence On the Importance of Social Capital
Arif Orçun Söylemez*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 267-270   |    1025     9

Korkunun Satın Alma Duyarlılığına Etkisi-Netnografik Bir Çalışma
Nilsun Sarıyer*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 271-276   |    1060     6

Finansal Tutum ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Örnek Olay İncelemesi
Seyfettin Ünal*, Sezgin Koyun
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 277-282   |    935     10

Kurumsal İtibar Stratejisi Tasarım Modeli
Buket Karatop*, İbrahim Yıldız
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 283-288
   |    1122     21

Giresun ve Alman Seyyah Andreas David Mordtmann
Zübeyir Bütüner*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 289-295   |    1113     23

Kırsal Göç Olgusunun Sosyo-Ekonomik Etkileri
Nuray Demir*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 296-299   |    1045     16

Muş İlinde Şekerpancarı Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Nuray Demir*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 300-302   |    937     7

Gelişmişlik Açısından İki Farklı Yöredeki Tarım İşletmelerinin Yapısı ve Gelecekteki Durum Tahmini: Tokat İli Merkez İlçe Örneği
Adnan Çiçek*, Merve Ayyıldız
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 303-306   |    930     9

Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
Merve Ayyıldız, Adnan Çiçek*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 307-312   |    1144     13

Bir Matematik Kitabı Olarak”How To Solve Word Problems In Calculus“
Cemil İnan*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 313-317   |    909     7

Bir Matematik Eğitimi Programı Olarak Mathazone
Cemil İnan*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 318-321   |    862     10

Reklamın Görünmeyen Yüzü : ‘Gizli Şiddet’
Arzu Kızbaz*
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 322-326   |    886     11

Göreli Yüz Genişliği ile Saldırganlık Arasındaki İlişkiler
Fırat Koç*, Vahdet Özkoçak
Published Date: 23 December 2019   |   Page (s): 327-331   |    861     9SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology