SETSCI Conference Proceedings

Publish your Conference Proceedings with SETSCI

SETSCI Conference Proceedings is an open access journal dedicated to publishing findings resulting from conferences, workshops, and similar events. The conference organizers and proceedings editors are responsible for managing the peer-review process and selecting papers for conference proceedings. SETSCI Conference Proceedings provides worldwide availability of conference pages and free access to scientists who remain in the proceedings and whose accessibility is limited.

eISSN: 2687-5527 | DOI: doi.org/10.36287/setsci

Latest Issues

Volume 18
SISA2024

2231    0


Volume 16
SIAP2023

5541    31


Volume 15
BMYZ2023

14685    97


Volume 13
ISAS2022

17100    425

Latest Articles
OA Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazından Elektrik Üretimi: Kayseri Örneği
Ali Durmuş*, Abdulkadir Dağlı
Abstract - Dünyadaki ve Türkiye’deki teknolojik gelişmelere ve nüfus artışına bağlı olarak elektrik enerji tüketimi artmıştır. Bu artan enerji talebini karşılayabilmek için dünyadaki fosil tabanlı kaynakların yakın gelecekte tükeneceği ...
OA The structural, spectroscopic and molecular docking analysis on phosphorusenitrogen compounds
Sultan Erkan*, Burak Tüzün
Abstract - The (9) and (12) compounds are optimized at B3LYP/6-31G(d,p) level in gas phase. The calculated bond length and bond angles are compared with experimental values. Also, the calculated vibrational frequencies are assignment for mentioned compounds a ...
OA SANAYİ 4.0 YAPILANMASINDA SOSYO-TEKNİK MODEL ÇERÇEVESİNDE YÖNETİMSEL YAKLAŞIM
Naci Atalay Davutoğlu*
Abstract - Endüstri devrimleri, zamana ve yenilik trendlerine uyum sağlamak amacıyla geçmişten günümüze kadar insanoğlu için hep bir zorunluluk olmuş ve üretkenliği devam ettirmek adına yeni arayışlar içerisinde bırakmıştır. Hangi faaliyet ...
OA SANAYİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
Naci Atalay Davutoğlu*, Erşan Yıldız
Abstract - Sanayi 4.0 değer zincirine makinelerin ve mikrobilgisayar ağlarının bağlanmasını, sensörler ve gömülü akıllı makinelerle üretim için Siber Fiziksel Sistemlerin uygulanmasını, akıllı üretim kavramı olarak tanımlanır. Bu kavram ...
OA SANAYİ 4.0 İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ
Naci Atalay Davutoğlu*
Abstract - Bir işletmenin katma değer yaratan faaliyetlerinin yaklaşık yarısı, araştırma, yenilik, verimlilik, istihdam yaratma, ithalat ve ihracat gibi kavramlarda anahtar rol oynamaktadır. Dolayısıyla İşletmelerin küresel rekabette varlığın ...
Most Read Articles
OA Performance Comparison of Carotid Artery Intima Media Thickness Classification by Deep Learning Methods
Serkan Savaş*, Nurettin Topaloğlu, Ömer Kazcı, Pınar Nercis Koşar
Abstract - Deep learning is a machine learning sub-field that uses deep neural networks. Instead of customized algorithms for each study in this field, it is aimed to cover the wider data set of solutions based on learning the data. Deep learning is a promising ...
OA A Mobile Robot Application for 3D Object Classification via Point Cloud Data in Indoor Environment
Fatma Caran*, Güleycan Tuğrul, Ümit Göven, Kaya Turgut, Burak Kaleci
Abstract - 3D object classification has been widely studied in robotic community in recent years. According to types of features that are utilized to describe an object, 3D object classification studies can be separated into two main categories (local and globa ...
OA Halk Sağlığı Hemşirelerinin Lgbt Bireylerin Sağlıklı Yaşam Sürdürmelerindeki Rolü
Mehmet Korkmaz*, İlknur Aydın Avcı
Abstract - Lgbt bireylerin diğer bireylerden farklı olan bir sağlık gereksinimleri yoktur. Sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanan LGBT bireyler olmasına rağmen birçoğu cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği yüzünden yaşadığı stigma, ...
OA SHEPARD FAİREY’NİN AFİŞ TASARIMLARINDA BİR ANLATIM ÖGESİ OLARAK PORTRE KULLANIMI
Fahrettin Geçen*, Tarık Yazar
Abstract - Resim, salt bir sanatsal ifade tarzı olmanın dışında disiplinler arası bilim dallarının yardımcı elemanı olabilmektedir. Bu disiplinler arası alanlardan biri grafik tasarımdır. Farklı anlatım türleri bulunan afiş tasarımlarında do ...
OA Yoğun Bakım Ünitesinde Imogene King’ in Kavramsal Sistem Modeline Göre Bir Kalp Cerrahisi Hastasının Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Ayfer Aksuoğlu, Safiye Yanmış*, Serkan Burç Deşer
Abstract - King’ in Kavramsal Sistem Modeli ile bireyin kendi bakımına katılımı sağlanmakta, yapabileceği kısa ve uzun vadeli hedefler, bu hedeflere ne derece ulaşıldığı ve hedeflere ulaşmadaki eksiklikler belirlenmektedir. Çalışma, bir üni ...
SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE