Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Conference Proceedings

Volume 4(4) (2019)

ISAS2019-EDS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences)

Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Turgut Özseven (Editor (s))

COVER PAGE
Published Date: 04 June 2019   

Statement of Peer Review
Published Date: 04 June 2019   

About the Conference
Published Date: 04 June 2019   

Copyright Notice
Published Date: 04 June 2019   

Conference Poster
Published Date: 04 June 2019   

Organization Committee
Published Date: 04 June 2019   

Scientific Committee
Published Date: 04 June 2019   

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM RAPORLARINDA KULLANDIKLARI CÜMLE YAPILARI İLE DİL VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Mehrali Calp*
Published Date: 04 June 2019   |   Page (s): 21-41   |    322     15

Türk Hukuk Fakültelerinde Mali Hukuk Eğitimi
Abdullah Ömercioğlu, Cem Barlas Arslan*
Published Date: 04 June 2019   |   Page (s): 42-49   |    331     13

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Mustafa Ergun*, Şirin Çetin
Published Date: 04 June 2019   |   Page (s): 50-54   |    272     8

Görme Engellilerin Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Şirin Çetin*, Burcu Durmaz
Published Date: 04 June 2019   |   Page (s): 55-57   |    314     9

Will you be our voice?
Şirin Çetin*, Ercan Tural
Published Date: 04 June 2019   |   Page (s): 58-60   |    328     13

Küçük Kara Balık ve Küçük Prens Kitaplarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki Temel Beceriler, Değerler ve 4. Sınıf Kazanımları Açısından İncelenmesi
Şükran Calp, Mehrali Calp*
Published Date: 04 June 2019   |   Page (s): 61-69   |    345     19SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology