Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Conference Proceedings

Volume 4(2) (2019)

ISAS2019-SHAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Social, Human and Administrative Sciences)

Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Turgut Özseven (Editor (s))

COVER PAGE
Published Date: 02 June 2019   

Statement of Peer Review
Published Date: 02 June 2019   

About the Conference
Published Date: 02 June 2019   

Copyright Notice
Published Date: 02 June 2019   

Conference Poster
Published Date: 02 June 2019   

Organization Committee
Published Date: 02 June 2019   

Scientific Committee
Published Date: 02 June 2019   

Financing Methods Utilized in New Vehicle Investments of Logistics Companies
Mehmet Sıtkı Saygılı*, Cem  Kartal
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 21-23   |    185     33

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Hande Şahin, Kübra Arslan*, Sibel Erkal
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 24-28   |    238     33

Turizm Girişimciliği: Kavram ve Literatür
Ali  Soylu, Seher Ceylan*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 29-35   |    163     25

Müşteri İlişkileri Yönetimi Sürecinde İletişimin Yeri ve Önemi
Seher Ceylan*, Ali Soylu
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 36-39   |    150     22

Erkek Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Streslerinin Belirlenmesi
Kübra Arslan*, Hande Şahin
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 40-44   |    233     30

İklim Değişikliyi ve Dünya ülkelerine Tesiri
Hafize İmanova*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 45-47   |    150     14

Uyku Bozuklukları ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Nural Erzurum Alim*, Şerife  Ayten
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 48-54   |    119     19

Türkiye’nin 2019 Yılı Ticari Vizyonu ve İhracat Yol Haritası
Sinan Can Altuntaş*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 55-58   |    166     22

Yerli Turistlerin Turizm Değer Algılarının Turist Profili Bağlamında Değerlendirilmesi: Bartın İli Örneği
Hande Uyar Oğuz*, Seyit Ahmet Solmaz
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 59-79   |    148     21

EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHASEBE UYGULAMA SÜREÇLERİ: ÖZEL OKUL ÖRNEĞİ
Seda Erdoğan, Mihriban Coşkun Arslan*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 80-88   |    153     21

KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBE DENETİMİ ETKİNLİĞİNİN, MUHASEBE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI ALAN ÇALIŞMASI
Sinan Ceylan, Mihriban Coşkun Arslan*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 89-94   |    130     21

Kuyumculuk Muhasebesi
Bilgehan Çakmak Sel, Mihriban Coşkun Arslan*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 95-99   |    168     17

Er-Rāğıb el- İsfahānī’nin ez-Zerī‘a ilā Mekārimi’ş-Şerī‘a Adlı Eserinde Hadis Kullanımı ve Yorumu
Suat Koca*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 100-111   |    190     22

Türkiye’de Dilencilik Olgusuna Bakış: Bir Literatür İncelemesi
Fatmanur Alsancak*
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 112-121   |    136     22

SOME ASPECTS OF FORMING SUSTAINABLE EDUCATION AS A CONDITION OF STRONG SOCIAL POLICY
Shermuhamedova Niginаhon  Arslonovna  *
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 122-126   |    127     20

Lider Üye Değişimi İle Duygusal Bağlılık İlişkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü: Bir Kamu Kurumunda Uygulama
Sümeyye Akkoç*, Alptekin Sökmen
Published Date: 02 June 2019   |   Page (s): 127-130   |    127     24SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology